Γράψε την ομάδα σου στο Back In The Game τώρα!

Γράψου τώρα για την σεζόν 2020-2021!
Γράψου τώρα για την σεζόν 2020-2021!
Κύπελλο - Ζευγάρια ημιτελικών
Κύπελλο - Ζευγάρια ημιτελικών
Κλήρωση Κυπέλλου (ημιτελικά)
Κλήρωση Κυπέλλου (ημιτελικά)
Καλοκαιρινό τουρνουά BIG
Καλοκαιρινό τουρνουά BIG
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΗΠΕΔΑ για φιλικούς αγώνες
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΗΠΕΔΑ για φιλικούς αγώνες
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΗΠΕΔΑ για φιλικούς αγώνες
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΗΠΕΔΑ για φιλικούς αγώνες
Ανακοινώσεις
Αγωνιστικό Πρόγραμμα League East
2016-10-20 09:22:38

Αγωνιστικό Πρόγραμμα League East

Ανακοινώνουμε το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της 2ης Φάσης του League East Ομίλου.

 

 

                                                       1η Αγωνιστική (1/2 - 7/2)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
BULLETS VS. SEAGULLS 6/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:30 ΡΕΝΤΗ
AABC VS. ΟΚΛΑΧΩΜΑ THUNDERS 7/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 18:30 ΡΕΝΤΗ
PIRANHAS VS. PROBONAS BULLS 6/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
VOULA VIKINGS VS. WARRIORS 7/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 22:30 ΠΑΡΑΛΙΑ

 

                                                        2η Αγωνιστική (8/2 - 14/2)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
PROBONAS BULLS VS. WARRIORS 13/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 18:30 ΡΕΝΤΗ
PIRANHAS VS. AABC 12/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
VOULA VIKINGS VS. SEAGULLS 13/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
ΟΚΛΑΧΩΜΑ THUNDERS VS. BULLETS 13/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:45 ΠΑΡΑΛΙΑ

 

                                                       3η Αγωνιστική (15/2 - 21/2)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
PROBONAS BULLS VS. SEAGULLS 20/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:00 ΡΕΝΤΗ
WARRIORS VS. AABC 20/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:30 ΡΕΝΤΗ
VOULA VIKINGS VS. BULLETS 20/2 ΣΑΒΑΤΟ 20:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
PIRANHAS VS. ΟΚΛΑΧΩΜΑ THUNDERS 21/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00 ΠΑΡΑΛΙΑ

 

                                                      4η Αγωνιστική (22/2 - 28/2)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
PROBONAS BULLS VS. VOULA VIKINGS 27/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 18:30 ΡΕΝΤΗ
PIRANHAS VS. BULLETS 26/2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
AABC VS. SEAGULLS 27/2 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
WARRIORS VS. ΟΚΛΑΧΩΜΑ THUNDERS 28/2 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00 ΠΑΡΑΛΙΑ

 

                                                       5η Αγωνιστική (29/2 - 6/3)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
PROBONAS BULLS VS. BULLETS 5/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
SEAGULLS VS. ΟΚΛΑΧΩΜΑ ΤΗUNDERS 5/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:45 ΠΑΡΑΛΙΑ
WARRIORS VS. PIRANHAS 6/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00 ΠΑΡΑΛΙΑ
AABC VS. VOULA VIKINGS 6/3 ΚΥΡΙΑΚΗ 22:30 ΠΑΡΑΛΙΑ

 

                                                       6η Αγωνιστική (14/3 - 20/3)

 

OMAΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
AABC VS. PROBONAS BULLS 19/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 18:30 ΡΕΝΤΗ
SEAGULLS VS. PIRANHAS 18/3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
ΟΚΛΑΧΩΜΑ THUNDERS VS. VOULA VIKINGS 19/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
WARRIORS VS. BULLETS 19/3 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:45 ΠΑΡΑΛΙΑ

 

                                                        7η Αγωνιστική (28/3 - 3/4)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
PROBONAS BULLS VS. ΟΚΛΑΧΩΜΑ ΤΗUNDERS 2/4 ΣΑΒΒΑΤΟ 18:30 ΡΕΝΤΗ
AABC VS. BULLETS 2/4 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:00 ΡΕΝΤΗ
SEAGULLS VS. WARRIORS 3/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:30 ΡΕΝΤΗ
VOULA VIKINGS VS. PIRANHAS 3/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00 ΠΑΡΑΛΙΑ

 

                                                        8η Αγωνιστική (4/4 - 10/4)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑΒ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
WARRIORS VS. VOULA VIKINGS 10/4 KYΡΙΑΚΗ 20:00 ΡΕΝΤΗ
AABC VS. ΟΚΛΑΧΩΜΑ THUNDERS 9/4 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:45 ΠΑΡΑΛΙΑ
PIRANHAS VS. PROBONAS BULLS 10/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00 ΠΑΡΑΛΙΑ
SEAGULLS VS. BULLETS 10/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 22:30 ΠΑΡΑΛΙΑ

 

 

                                                        9η Αγωνιστική (11/4 - 17/4)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΒULLETS VS. ΟΚΛΑΧΩΜΑ THUNDERS 16/4 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
SEAGULLS VS. VOULA VIKINGS 16/4 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:45 ΠΑΡΑΛΙΑ
AABC VS. PIRANHAS 17/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00 ΠΑΡΑΛΙΑ
WARRIORS VS. PROBONAS BULLS 17/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 22:30 ΠΑΡΑΛΙΑ

 

 

                                                       10η Αγωνιστική (18/4-24/4)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
AABC VS. WARRIORS 23/4 ΣΑΒΒΑΤΟ 18:30 ΡΕΝΤΗ
BULLETS VS. VOULA VIKINGS 23/4 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:30 ΡΕΝΤΗ
SEAGULLS VS. PROΒONAS BULLS 22/4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
ΟΚΛΑΧΩΜΑ THUNDERS VS. PIRANHAS 24/4 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00 ΠΑΡΑΛΙΑ

 

 

                                                       11η Αγωνιστική (9/5 - 15/5)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
BULLETS VS. PIRANHAS 15/5 KYΡΙΑΚΗ 18:30 ΡΕΝΤΗ
VOULA VIKINGS VS. PROΒONAS BULLS 14/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
ΟΚΛΑΧΩΜΑ THUNDERS VS. WARRIORS 14/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:45 ΠΑΡΑΛΙΑ
SEAGULLS VS. AABC 14/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 22:30 ΜΙΑΟΥΛΗ

 

 

                                                       12η Αγωνιστική (16/5 - 22/5)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
BULLETS VS. PROΒONAS BULLS 21/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 18:30 ΡΕΝΤΗ
PIRANHAS VS. WARRIORS 20/5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
VOULA VIKINGS VS. AABC 21/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
ΟΚΛΑΧΩΜΑ THUNDERS VS. SEAGULLS 21/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:45 ΠΑΡΑΛΙΑ

 

 

                                                       13η Αγωνιστική (23/5 - 29/5)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΒULLETS VS. WARRIORS 28/5 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:30 ΡΕΝΤΗ
PROΒONAS BULLS VS. AABC 29/5 ΚΥΡΙΑΚΗ 18:30 ΡΕΝΤΗ
PIRANHAS VS. SEAGULLS 29/5 ΚΥΡΙΑΚΗ 21:00 ΠΑΡΑΛΙΑ
VOULA VIKINGS VS. ΟΚΛΑΧΩΜΑ THUNDERS 29/5 ΚΥΡΙΑΚΗ 22:30 ΠΑΡΑΛΙΑ

 

 

                                                        14η Αγωνιστική (30/5 - 5/6)

 

ΟΜΑΔΑ Α VS. ΟΜΑΔΑ Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
WARRIORS VS. SEAGULLS 4/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 18:30 ΡΕΝΤΗ
PIRANHAS VS. VOULA VIKINGS 3/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
BULLETS VS. AABC 4/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:15 ΠΑΡΑΛΙΑ
PROΒONAS BULLS VS. ΟΚΛΑΧΩΜΑ THUNDERS 5/6 ΚΥΡΙΑΚΗ 22:30 ΠΑΡΑΛΙΑ