Διαθέσιμες μέρες/ώρες για παιχνίδια προετοιμασίας (9-13 Σεπτεμβρίου 2017)

 

Τις ερχόμενες μέρες έχουμε εξασφαλίσει διαθέσιμες ώρες σε 2 γήπεδα ώστε να πραγματοποιηθούν αγώνες προετοιμασίας.

Οι διαθέσιμες μέρες/ώρες και τα γήπεδα έχουν ως εξής:

Ρέντη:
Σάββατο 19:30 & 21:00
Κυριακή 21:00 & 22:30
Δευτέρα 22:30

Κορυδαλλός:
Σάββατο 19:30 
Τετάρτη 22:30

Όποιες ομάδες ενδιαφέρονται να κλείσουν ώρα, παρακαλούμε να γράψουν την προτίμησή τους στα σχόλια στο post στο facebook page (https://www.facebook.com/backinthegamegr/) .
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.