ΠΟΙΝΕΣ

 Βάσει του άρθρου Π1 του Πειθαρχικού Κανονισμού, ανακοινώνουμε τις ακόλουθες ποινές:

  • Κωνσταντίνος Κυραννού (Spartan Kings) : ΜΙΑ (1) αγωνιστική για εξύβριση διαιτητή. Δεν δικαιούται να αγωνιστεί σε έναν (1) από τους επόμενους δύο (2) αγώνες της ομάδας του.
  • Γιάννης Τυροπώλης (AC Timberwolves) : ΜΙΑ (1) αγωνιστική για εξύβριση αντιπάλου. Δεν δικαιούται να αγωνιστεί σε έναν (1) από τους επόμενους δύο (2) αγώνες της ομάδας του.